homemusicatestivideobandbiolive
CONTATTILINKSSCARICANEGOZIORENANERA Facebook page

_ -_

testi album «Rhythmology»

 

' QUETU QUETU

SHEEP DANCE

I FIMMINI VANNU A MARI

OCCHI TURCHINA

U' CORI NUN SA' VENTA

ACQUA E VIENTU

ANIME DA NAVIGARE

KEEP CALM

RHYTHMOLOGY

 

 

ascolta questo album su

- YouTube MUSIC -

 

QUETU QUETU (Tranquility calm)

(Testo: L. Vulpitta / C. De Rosa - Musica: L. Vulpitta / A. Deodati / C. De Rosa - Edizioni: iCompany/Sud Studio Digital Sound)

malanova fora gabbu focu meu stamatina
cum’ aggrizzanu li carni quannu chiova alla marina
quetu quetu vai chianu vai
circannu paroli ntu’ mari prufunnu
quetu quetu vai chianu vai
tranquillity calm ntu’ cori du’ munnu
quetu quetu vai chianu vai
guardannu ccu l’occhi ccu‘ l’ occhi da’ luna
quetu quetu vai chianu vai
tranquillity calm cussì ti cunsula
tranquillity calm
ca lu diavulu và sunannu ppe’ vidiri tu cchi fai
ca lu diavulu và truvannu i cunfundiri ahia ahiaj
ca lu diavulu và pensannu ppe’ vidiri aunni vai
ca lu diavulu và truvannu i ti futtiri ahia ahiaj
sì tu ca mi chiamasti mi voi e nun u’ sai
sugn’ ju ca ti carizzu e tuni ca ci stai
sì tu ca mi chiamasti mi voi e nun u’ sai
sugn’ ju ca ti carizzu e tuni ca ci stai

 

TORNA SU


SHEEP DANCE

(Testo: L. Vulpitta - Musica: Pantarei / A. Deodati - Edizioni: iCompany/Sud Studio Digital Sound)

 

all’ìertu u’ penninu a piecureddra sciore sciore all’ìertu u’ penninu a vaccareddra uscé uscé
sheep sheep sheep sheep sheep dance
ballanu ballanu ballanu li piecuri
sheep sheep sheep sheep sheep dance
ballanu nu' tiempu nu' tiempu accussì
sheep sheep sheep sheep sheep dance
ballanu ballanu s' insonnanu li piecuri
sheep sheep sheep sheep sheep dance
dancing a groove under the moon
all' iertu ’u penninu a piecureddra sciore sciore
under the moon
tiempu ’i luna moon light e la furtuna nun vena mai

TORNA SU


I FIMMINI VANNU A MARI

(Testo: L. Vulpitta - Musica: L. Vulpitta / A. Deodati / C. De Rosa - Edizioni: iCompany/Sud Studio Digital Sound)


si jìetti l’ uacchi chianu chianu ci riasti ’mpintu pedi e manu
si t’innamuri pressarulu ci riasti siccu cumu ’u citrulu
cumu ‘na pala senza d’ u picu cumu nu’ fissa ca nun ti dicu
e vena u’ momentu all’ imbrunire vena u’ momentu ca ci l’ hai e dire
iddra ti guarda dintra l’ uacchi e ti s’aggrizzanu i’ jinuacchi
nu’ riminizzu ca gratti e ti tùacchi cumu s’avissi li piduacchi
i fimmini vannu a mari pede ccu pede vulissi fa’
i fimmini chi passanu spettaculu compa’
i fimmini vannu a mari coscia ppe’ coscia ti vena i’ pensa’
c’ a fimmina chi balla è patrimmoniu i’ l’umanità
si ti fa vida friscu friscu cumu jugali tuttu ciutiscu
si li fa vida can nun sì nenti o ca sì troppu scunchiudenti
lei ti sorride con fare civile squisitamente femminile
ma si straniscia in quantu capiscia ca sì lu diavulu quannu l’alliscia
i fimmini vannu a mari pede ccu pede vulissi fa’
i fimmini chi passanu spettaculu compa’
i fimmini vannu a mari coscia ppe’ coscia ti vena i’ pensa’
c’ a fimmina chi balla è patrimmoniu i’ l’umanità

TORNA SU


OCCHI TURCHINA

(Testo: L. Vulpitta - Musica: L. Vulpitta / A. Deodati / C. De Rosa - Edizioni: iCompany/Sud Studio Digital Sound)

 

ventu cori strittu ppe’ su spaventu
sentu ca l’amuri
ca s’amuri è nu turmentu
ccu sa’ fami, ccu sa’ siti
nun tegnu arte e parte lu sapiti
dunati u’ vostru cori a cu vuliti
occhi turchina nun vi currivati
occhi turchina e nun vi currivati oilì oilà
ju ve ringraziu della bontà che avete
ventu cori strittu ppe’ su spaventu
sentu ch’ i paroli
ca mi dici sù turmentu
mancu chi via arrassusia
u’ sacciu ca l’amuri è malatia
dunati u’ vostru cori sulu a mia
causa economica di crisi mondiale
mi puzzu da’ fame
nun tegnu arte e parte lu sapiti
dunati u’ vostru cori a cu vuliti
ju vi ringraziu della bontà c’aviti
ju vi ringraziu oilà
occhi turchina…
ma l’amuri sutta’ luna è mali i’ panza
è voglia chi vena
è voglia chi danza e s’ amuri m’avanza

 

TORNA SU


U’ CORI NUN SA’ VENTA (La Rabia de l’Ausente)

(Testo: L. Vulpitta - Musica: L. Vulpitta / A. Deodati / C. De Rosa - Edizioni: iCompany/Sud Studio Digital Sound)

quannu vieni, quannu vai
cosi ca’ tieni, cosi ca’ nunn’ hai, quannu dici ca s,
quannu dici ca no, quannu dici ca’ po’
quannu vieni, quannu vai
quannu lievi, quannu dai, 3
dici ca’ passi e dopu nun ci vai
quannu dici ca’ mo’, quannu dici sinno’,
quannu dici oi’ co’
quannu vieni, quannu vai
u’ cori nun sa’ venta quannu un’ sai
sa’ genti ti pensa sa’ genti ti guarda e s’accuntenta
u’ cori nun si senta e tinni vai
e se un’anima è sola si perda e si dola
ma vulissi ma, ti dicissi ja
I don’t need anything, I don’t need anymore
I don’t need anything anymore, anyway
in your eyes in my eyes, in your time, in my time
I don’t need anything, I don’t need anymore,
I don’t need anyway.
I don’t need… only you and me
la rabia del ausente es lo que
(¿quién es?¿quién es?¿quién es?)
le occurre al ausente
si nadie le siente entre la gente
(¿quién es?¿quién es?¿quién es?)

TORNA SU


ACQUA E VIENTU (Lo Que Tengo)

(Testo: L. Vulpitta - Musica: L. Vulpitta / A. Deodati - Edizioni: iCompany/Sud Studio Digital Sound)

 

cielu niru niru camina sutt u’ muru
sutterra su’ spaventu e fai luci quannu è scuru
addummannati s’è justu
addummannati s’è buanu
cu’ fulmini di cori è cchiù potenti di nu’ truanu
si mi chiami nun ti sentu
acqua e vientu
acqua e vientu vena acqua e vientu va
vena da’ muntagna supa sa città
quannu mina dintra quannu mina fora
u’ sai ca l’acqua e vientu è sulu l’anima ca chiova
quannu mina dintra quannu mina fora
u’ sai ca l’acqua e vientu è sulu l’anima ca vula
me incanta la flor y comparte el dolor
i darse la mano como hace il viajéro
inventando por la calle ruidosa un pensamiento ligero
y me caí en tu rio (ca mo’)
me parecí muy frio (ca po’)
y me caí en tus ojos
me parecían lejanos, me parecían perdidos (amor)

TORNA SU


ANIME DA NAVIGARE

(Testo: L. Vulpitta / C. De Rosa - Musica: L. Vulpitta / C. De Rosa / A. Deodati - Edizioni: iCompany/Sud Studio Digital Sound)

 

noi siamo gli occhi neri
ca t’arrobbanu i’ pensieri
di luna e di spaventu
e ventu
noi siamo anime da navigare
e siamo cose che non si possono cambiare
nuj simu a fame
noi siamo gli occhi neri che puoi incontrare
dalla parte sbagliata del mare
je vogl’ essere chi so’ già
nun me pozz‘ semp’ cagnà
si me vuò song’ acussì
‘u culor l’ha scelto Dio
chill’ ca tu ‘o chiamm’ Dio

 

TORNA SU


KEEP CALM

(Testo: L. Vulpitta - Musica: L. Vulpitta / A. Deodati - Edizioni: iCompany/Sud Studio Digital Sound)

 

quiet
sobriety
placidity
tranquillity
calm
keep calm
ca lu diavulu
và sonannu
ppè’ vidiri
tu cchi fai
ca lu diavulu
và truvannu
i cunfundiri ahia ahiaj
ca lu diavulu và pensannu
ppè’ bidiri aunni vai
ca lu diavulu và truvannu
i ti futtìri ahia ahiaj
quiet
sobriety
placidity
tranquillity
calm
keep calm

 

TORNA SU


KEEP CALM

(MusicA: L. Vulpitta / A. Deodati / C. De Rosa - Edizioni: iCompany/Sud Studio Digital Sound)

 

TRACCIA STRUMENTALE

 

TORNA SU

© 2012 RENANERA - All rights reserved. privacy poli